Реклама

Технически изисквания за публикуване на реклама на сайта на Национална тенис лига

  • Готовите рекламни банери могат да бъдат статични или анимирани във файлов формат .JPEG, .GIF, .PNG или Flash с размер до 40кб.
  • Готовите банери, изработени в Macromedia Flash, се публикуват във формат .SWF за Flash Player 7, 8 или 9.
  • Рекламните банери във Flash формат не може да съдържат звук, освен в случаите когато се публикуват нестандартни Rich Media банери.

Изисквания към съдържанието на рекламните банери

  • Не се допуска публикуване на рекламни банери с подвеждащо съдържание, например наподобяващи Windows/Mac/Unix системни съобщения, диалогови прозорци и др.
  • Не се допуска банерите да съдържат графики, които симулират интерактивност (падащи менюта, полета за търсене и др.), без такава функционалност реално да съществува.
  • Всички реклами задължително се отварят в нов прозорец.

Рекламна тарифа

Банери:

Позиция Размер Цена за месец (лв.)
1 1170x270 600
2 1170x270 300
3-6 270x270 120

Сумата е без включен 20%.

За реклама с по-голяма продължителност се прави самостоятелно договаряне.

За допълнителна информация моля свържете се с нас:
e-mail: office(at)ntl.bg

Scroll to Top