Политика за лични данни на Национална тенис лига

Въведение

Извършвайки дейността си, Национална тенис лига (НТЛ) обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни.

Уеб сайтът www.ntl.bg се притежава от НТЛ и се управлява в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни, както и за Вашите права.

НТЛ не продава вашите данни на други дружества или лица. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни, която Ви предоставяме.

Кои данни са лични?

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и др.).

Лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични данни. НТЛ не обработва такава информация за Вас.

Събиране и използване на лични данни

НТЛ събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са необходими за участието Ви в организираните от нас тенис турнири. Данните Ви служат за управление на Вашия профил в уеб сайта ни и извършване на заявки за участие в тенис турнирите. Също така могат да бъдат употребявани за статистически цели на НТЛ, които са свързани с подобряване качеството на турнирите.

Лична информация, която НТЛ събира

  • При създаване на Профил чрез регистриране на уеб сайта ни: имената Ви; електронния Ви адрес; адрес на местоживеене, дата на раждане, мобилен телефон, пол;
  • За управление на достъп и идентифициране на профила Ви: потребителско име и парола;
  • За заплащане на участие в турнир: информация, свързана със средството за плащане, сума на таксата за участие;
  • За участие в тенис турнир: дата на раждане, данни за пол, резултати от участие в тенис турнири.

Социални мрежи

Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, Google +, YouTube, Twitter и други такива, предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. НТЛ не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия. Моля да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.

Защита на лични данни

НТЛ взима предпазни мерки – включващи административни, технически и физически мерки – за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Личната информацията, която публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите в тези случаи.

Всички служители на НТЛ са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът до данните Ви е ограничен на принципа на необходимост за извършване на задълженията си.

Права по отношение на личните данни

Ако сте предоставили Ваши лични данни на НТЛ, Вие разполагате със следните възможности по всяко време:

  • право да проверите точността, пълнотата и актуалността на информацията Ви за контакт, като влезете във Вашия профил в уеб сайта на НТЛ;
  • право на достъп до личните Ви данни, обработвани от НТЛ;
  • право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни;
  • право на преносимост на данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
  • правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;
  • право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните.

Деца

Не събираме лична информация от деца на възраст под 18 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 18 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро. Ако родители и/или законни представители на деца открият, че деца под тяхното настойничество са дали данните си на НТЛ, свържете се с нас на посочените адреси за контакт в настоящата политика. Ние ще изтрием информацията в най-кратък срок.

Актуализиране на политиката за защита на личните данни

НТЛ си запазва правото да актуализира своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни.

Данни за контакт

АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ПО ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ИЛИ ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В НТЛ, МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС НА ИМЕЙЛ АДРЕС: OFFICE@NTL.BG.

Scroll to Top